Polski Instytut Remote Viewing

Czym jest Remote Viewing

Remote Viewing czyli „Zdalne Postrzeganie” to metoda rozwoju oraz praktykowania percepcji nadzmysłowej opracowana podczas Ziemnej Wojny na potrzeby amerykańskiego zwiadu.
Remote Viewing dostarcza informacji, które często są poza zasięgiem uzyskania ich konwencjonalnymi metodami. Ze względu na najbardziej rygorystyczną metodologię Remote Viewing jest najskuteczniejszym sposobem uzyskania obiektywnego wglądu i osiągnięcia poznania poprzez percepcję nadzmysłową.
Istnieją trzy kluczowe filary profesjonalnego Remote Viewing:

Badanie w Ciemno

Największą zaletą metody Remote Viewing, potwierdzającą jej obiektywną skuteczność, są tzw. ślepe warunki testowe czyli tak zwane badanie w ciemno. Polega to na tym, że Remote Viewer (osoba postrzegająca) nie wie z góry, co będzie badał i przez cały czas badania cel ukryty jest pod oznaczającym go identyfikatorem składającym się z ciągu cyfr.. Jest to odpowiednik możliwości opisania przedmiotu zamkniętego w sejfie. Remote Viewer nie jest w stanie odgadnąć prawidłowej odpowiedzi, musi wykorzystać swoje zdolności percepcji nadzmysłowej aby zdobyć informacje o badanym celu.

Doświadczony Monitor

Drugim filarem profesjonalnego Remote Viewingu jest prowadzenie sesji pod okiem doświadczonej osoby monitorującej sesję – zwanej „Monitorem” – której zadaniem jest analiza przekazywanych informacji w czasie rzeczywistym i zadawanie wyjaśniających, niesugestywnych pytań, jakie umożliwiają uzyskanie jeszcze precyzyjniejszych wyników Remote Viewing. Po sesji Monitor zazwyczaj analizuje też zebrany materiał. Dzięki znajomości umysłu uczesniczących Remote Viewerów, Monitor potrafi dostrzec istotne elementy sesji, podsumowując je w czytelną całość.

Działanie Zespołowe

Trzecim filarem Remote Viewing wykonywanego na najwyższym poziomie jest współpraca zespołowa i badanie wyznaczonego celu przez kilku niezależnie badających cel RV. W ten sposób, zbierając niezależnie przeprowadzone spostrzeżenia od zespołu niezależnych Remote Viewing, jesteśmy w stanie uzyskać najdokładniejsze i bogate wyniki. Każdy RV dostarcza dodatkową porcję cennych danych dzięki swojej unikalnej perspektywie i predyspozycjom do dostrzegania dodatkowych elementów. Wyszkoleni przez nas RV zyskują możliwość działania w naszym elitarnym zespole.

Narzędzie Remote Viewing

Żyjemy w świecie, w którym informacja stanowi najważniejsze ogniowo i wysokowartościowy towar, który w rękach osoby, potrafiącej wykorzystać daną wiedzę, może zmieniać świat.

Obecna rzeczywistość mogłaby zostać nazwana wiekiem-informacji. Internet oraz rozbudowane środki przekazu dały nam możliwość komunikacji na niespotykaną wcześniej skalę i upowszechniły dostęp do informacji oraz narzędzi ich zdobywania.
Jednocześnie jednak nasz świat zawiera wiele instytucji i organizacji, które manipulują informacją dla własnego celu, zatajając przed nami często wiele kluczowej dla naszego rozwoju wiedzy.
W świecie pozornego łatwego dostępu, mamy więc paradoksalną sytuację, gdy trudno mieć zaufanie do zewnętrznych źródeł informacji takich jak telewizja, serwisy informacyjne czy inne media.
Człowiek, który żyje w świecie iluzji, zdany jedynie na to co usłyszy z mediów, którym nie może przecież do końca ufać, staje się zniewoloną istotą, gdyż jest skazany na kształtowanie swojego światopoglądu i wiedzy o świecie, jedynie z tych pośredniczących w zdobywaniu wiedzy źródeł.

Co jednak, gdybyśmy posiadali narzędzie, które pozwoli nam samodzielnie zdobywać informacje rożnego typu, samodzielnie badać i odkrywać niedostępne dla innych informacje i być zdolnymi używać ich dla swojego rozwoju?

Położenie złóż naturalnych? Przyszłe zmiany w kursach walut? Zmiany społeczne? Wiedza o wpływach oraz sposobach radzenia sobie z wpływami cywilizacji pozaziemskich na życie na Ziemi? Niewiele jest tematów, których jednostka – także zapewne Ty – nie może przy odpowiednim przeszkoleniu samodzielnie odkrywać i zgłębiać – niezależnie od mediów.

Remote Viewing to zagadnienie, które może zmienić nasz świat, dając wiedzę i wolność każdej osobie, która poświeci nieco czasu na zgłębianie i zrozumienie potencjału jaki zawiera Remote Viewing.

Przybliżę tutaj – czym jest Remote Viewing, oraz jak w praktyce możesz wykorzystać ten potencjał dla swojego rozwoju i zdobycia realnej przewagi w życiu.

Remote Viewing to zarówno przygoda odkrywania nieznanego – jak również proces rozwoju osobistego.

Jakub Qba Niegowski – Specjalista Rozwoju Świadomości Nadzmysłowej

© Copyright Polski Instytut Remote Viewing 2020-2024

You cannot copy content of this page