Remote Viewing - Rozwój Przez Percepcję

Żyjemy w świecie, w którym informacja stanowi najważniejsze ogniowo i wysokowartościowy towar, który w rękach osoby, potrafiącej wykorzystać daną wiedzę, może zmieniać świat.

Obecna rzeczywistość mogłaby zostać nazwana wiekiem-informacji. Internet oraz rozbudowane środki przekazu dały nam możliwość komunikacji na niespotykaną wcześniej skalę i upowszechniły dostęp do informacji oraz narzędzi ich zdobywania.
Jednocześnie jednak nasz świat zawiera wiele instytucji i organizacji, które manipulują informacją dla własnego celu, zatajając przed nami często wiele kluczowej dla naszego rozwoju wiedzy.
W świecie pozornego łatwego dostępu, mamy więc paradoksalną sytuację, gdy trudno mieć zaufanie do zewnętrznych źródeł informacji takich jak telewizja, serwisy informacyjne czy inne media.
Człowiek, który żyje w świecie iluzji, zdany jedynie na to co usłyszy z mediów, którym nie może przecież do końca ufać, staje się zniewoloną istotą, gdyż jest skazany na kształtowanie swojego światopoglądu i wiedzy o świecie, jedynie z tych pośredniczących w zdobywaniu wiedzy źródeł.

Co jednak, gdybyśmy posiadali narzędzie, które pozwoli nam samodzielnie zdobywać informacje rożnego typu, samodzielnie badać i odkrywać niedostępne dla innych informacje i być zdolnymi używać ich dla swojego rozwoju?

Położenie złóż naturalnych? Przyszłe zmiany w kursach walut? Zmiany społeczne? Wiedza o wpływach oraz sposobach radzenia sobie z wpływami cywilizacji pozaziemskich na życie na Ziemi? Niewiele jest tematów, których jednostka – także zapewne Ty – nie może przy odpowiednim przeszkoleniu samodzielnie odkrywać i zgłębiać – niezależnie od mediów.

Remote Viewing to zagadnienie, które może zmienić nasz świat, dając wiedzę i wolność każdej osobie, która poświeci nieco czasu na zgłębianie i zrozumienie potencjału jaki zawiera Remote Viewing.

Przybliżę tutaj – czym jest Remote Viewing, oraz jak w praktyce możesz wykorzystać ten potencjał dla swojego rozwoju i zdobycia realnej przewagi w życiu.

Remote Viewing to zarówno przygoda odkrywania nieznanego – jak również proces rozwoju osobistego.

Jakub Qba Niegowski – Specjalista Rozwoju Świadomości Nadzmysłowej

ARTYKUŁY | BADANIA | EBOOK DO POBRANIA | SZKOLENIA REMOTE VIEWING | USŁUGA BADANIA REMOTE VIEWING | VIDEO

© Copyright Polski Instytut Remote Viewing 2020-2024

You cannot copy content of this page