Neutralni Obserwatorzy a Pole Energo-Informacyjne

Wszystko co postrzegamy stanowi części pola energo-informacyjnego wszechświata. Pole to bywało rożnie opisywane na przestrzeni dziejów, na przykład słowem Akasha pochodzącym z Sanskrytu (starożytnego języka wywodzącego się z Indii). Stąd koncepcja wyobrażeniowa „Kroniki Akashy” czyli zapisu wszystkich informacji wszechświata.

Akasha oznacza Eter – piąty, spajający i przenikający wszystko element podstawowy. Tak jak Ziemia, Powietrze, Woda i Ogień są elementami materialnymi, tak Eter jest uważany za siłę przenikającą je wszystkie i spajającą – będącą podstawowym elementem wszechświata właśnie.
Ta koncepcja była na poważnie brana przez takich badaczy jak Nikola Tesla czy Albert Einstein. Nie bez powodu używane jest określenie „nadawać w eterze” na transmisje radiowe czy telewizyjne. Wcześni badacze i konstruktorzy odwoływali się bowiem właśnie do starożytnej wiedzy metafizycznej na temat owego przenikającego wszechświat pola, które jest nośnikiem i miejscem zapisu wszystkich informacji i przez które informacja może się rozprzestrzeniać oraz być z niego zczytywana.

Oczywiście techniczne określenie „nadawania w eterze” na nadawanie transmisji radiowych czy telewizyjnych to pewne uproszczenie, gdyż tak rozumiany „eter” jest jedynie bardzo spłaszczoną, uproszczoną koncepcją w stosunku do Eteru jako takiego, ale pokazuje to realny wpływ starożytnych przekazów wiedzy metafizycznej na odkrycia i opracowanie technologii w świecie fizycznym.

W Remote Viewing korzystamy właśnie z naszego naturalnego połączenia i bycia częścią tego pola energo-informacyjnego. Dzięki temu połączeniu możemy docierać do informacji i je odczytywać z owego pola jedynie skoncentrowawszy swoją wolę na tym zadaniu.

Taka jak możemy odczytywać informacje, tak zawsze nasze działanie może wchodzić w interakcję z informacją zastaną. Stąd w Remote Viewing jeszcze inny ważny koncept. Koncept Neutralnego Obserwatora.

***

Jedną z najważniejszych rzeczy których powinna nauczyć osoba podczas nauki Remote Viewing jest stawanie się neutralnym obserwatorem podczas procesu percepcji.
Ma to ogromne znacznie, ponieważ jak się okazuje, kiedy tylko zaczynamy oceniać rzeczy, które widzimy – szufladkujemy je i zawężamy własną percepcję.
Kiedy osoba uznaje, że wie już „co to jest” – to moment ten „już wiem” oznacza: „zamykam percepcję gdyż uważam, że się już dowiedziałem/dowiedziałam”.

Podczas szkolenia Remote Viewing osoby odkrywają, że pozostanie w stanie neutralnego, otwartego obserwowania, może dostarczać im znacznie więcej cennych informacji i wiedzy na temat zagadnień, co do których wydawało się, że miały już komplet informacji.

To fantastycznie działa na rozwój osobisty człowieka, gdyż buduje zupełnie nową mentalność i świadomość tego, jak w czystej praktyce ważne jest zachowywanie otwartego umysłu zamiast szufladkowania rzeczy na zasadzie „już wiem i więcej nie potrzebuję wiedzieć”. Osoby ćwiczące Remote Viewing przekonują się bowiem w praktyce, o przewadze jaką zyskują zachowując tę neutralną, otwartą postawę.

Ponadto pozostawanie Neutralnym Obserwatorem ma w Remote Viewing jeszcze jedną, równie korzystną funkcję.
Otóż często tam, gdzie oceniamy i wartościujemy to co widzimy – tworzymy rodzaj splątania i uwikłania energetycznego. Przykładowo jeśli postrzegamy coś co oceniamy krytycznie i negatywnie to wartościując, de-facto antagonizujemy z automatu pewien aspekt rzeczywistości.
Czy to osoba czy to istota innego rodzaju, czy to wzorzec etc.

Problem w tym ze kiedy człowiek w percepcji pozazmysłowej negatywnie coś wartościuje, to niejako stawia się co do tego w opozycji. A to z kolei prowadzi w rzeczywistości energo-informacyjnej w której żyjemy do zaistnienia jakiegoś rodzaju konfliktu czy przynajmniej tarcia.

Wielu jasnowidzów i badaczy przy użyciu percepcji pozazmysłowej otaczającej nas rzeczywistości w ten właśnie sposób samo się uwikłało w różne mało przyjemne energetycznie starcia, właśnie poprzez stawianie siebie w opozycji do czegoś. O ile w życiu ważne jest by wybierać pewne wartości, które wspieramy i na których budujemy swoje działania, to w procesie percepcji należy pozostawać neutralnym, gdyż percepcja to proces de-facto relacji z tym co postrzegamy i nie polega jedynie na widzeniu/doświadczeniu ale także miewa zwrotny ładunek energetyczny. To tak jak gdyby stworzyć sobie wyobrażenie czegoś, a następnie zacząć je antagonizować. Nawet jeśli było to samo w sobie tylko neutralne wyobrażenie, to jeśli nadamy mu następnie cechy negatywnego reagowania na nie poprzez swoją interpretację, to też odczujemy negatywne skutki.

Dlatego w Remote Viewing chodzi nie tylko o trening zdolności percepcji, ale także o nauczenie się mądrego podejścia do tej percepcji, takiego które pozwoli dużo dostrzegać i zdobywać przydatne informacje – jednocześnie unikając tworzenia konfliktów związanych z wartościowaniem i stawianiem siebie w jakiejś relacji do postrzeganego celu.

Neutralny Obserwator może więcej. Neutralny Obserwator dostrzega więcej dzięki neutralnemu podejściu i zachowaniu otwartości umysłu, a zarazem jest też bezpieczniejszy dzięki neutralnej postawie nie tworzącej tarć z tym co postrzega.

Jakub Qba Niegowski