Polski Instytut Remote Viewing

Przewidywanie kursu kryptowalut – wyniki eksperymentu Remote Viewing

Dziś mam przyjemność przedstawi Wam wyniki eksperymentu z przewidywaniem zmiany kursu kryptowaluty, który przeprowadziliśmy w gronie absolwentów szkolenia Remote Viewing jakie prowadzę w formie spotkań online.

Cel eksperymentu: Sprawdzić nasze aktualne możliwości przewidywania zmiany kursu kryptowalut.

Eksperyment prowadzony był przed ponad trzy miesiące od 24.10.2021 do 30.01.2022 włącznie. W jego ramach odbyło się 13 sesji Remote Viewing.

W eksperymencie brało udział trzech Remote Viewerów oraz ja jako Monitor i Interpretator danych, a także Tasker przygotowujący zapis celów.

Naszym zadaniem było ustalić każdego tygodnia w określony dzień (były to niedziele) – jaka zmiana nastąpi do przyszłego tygodnia tego samego dnia, do określonej godziny, w kursie określonej kryptowaluty.

Jeszcze tego samego dnia na podstawie dostarczonych danych – inwestor z którym współpracowaliśmy – dokonywał zakupu lub sprzedaży kryptowaluty – zależnie od dokonanych przewidywań – aby po tygodniu odsprzedać z zyskiem.
Badaliśmy ruch BitcoinCash na platformie Kraken.

Jednym z celów tego eksperymentu oprócz samej zdolności przewidywania kursu kryptowaluty naszą wersją metody Remote Viewing – było sprawdzić jak presja związana z udziałem w faktycznym procesie inwestowania, oraz potencjalną nagrodą finansową (część zysku była dzielony równo między uczestników, którzy udzielili w danym tygodniu trafnych informacji) będzie wpływać na trafność przewidywań.

Warto zaznaczyć, że przed tym eksperymentem prowadziliśmy również eksperyment „na sucho” czyli przewidywania kursu ale bez inwestowania. Ponieważ wyniki były zachęcające (choć nie spektakularne) – rozpoczęliśmy ten eksperyment oparty na realnym inwestowaniu. Założenie było takie, że motywacja finansowa może również korzystnie wpływać na zaangażowanie a przez to trafność RV. Z perspektywy zakończenia eksperymentu teza ta zdaje się się potwierdzać gdyż podczas eksperymentu nasza trafność wrosła. Mogło to być jednak również spowodowane także dotarciem się ekipy oraz dopracowaniem naszej metodologii.

Po zakończeniu sesji – dane trzech niezależnie od siebie bających cel Remote Viewerów były przezemnie analizowane i na tej podstawie tworzyłem rekomendacje o zakupie lub sprzedaży waluty w danym tygodniu.

Wynikli eksperymentu:
13 sesji Remote Viewing.
Trafność przewidywań po interpretacji danych oraz dokonanych inwestycji: 69,23%
Indywidualna trafność poszczególnych RV:
RV1: 63,64%
RV2: 53,85%
RV3: 33,33%

Dodać tutaj należy, iż trafność RV w danej sesji określana była subiektywnie na podstawie ilości pomocnych informacji jakich udzielił tego dnia Remote Viewer w sesji. Zdarzały się przypadki, kiedy RV udzielił tak mało zgodnego opisu, że został wpisany on do tabeli jako niewystarczający – w związku z tym w powyższym podsumowaniu wpływa on na zaniżenie statystyki trafień – a jednak z opisu danego RV w zestawieniu z danymi dostarczonymi przez pozostałych RV w jakimś drobnym stopniu mógł (czasami) zostać wykorzystany jako pomocny przy całościowej ocenie danych i w procesie podejmowania decyzji inwestycji.

Do tego badania wykorzystaliśmy naszą wariację tak zwanego Associative Remote Viewing polegającego z grubsza na przypisaniu losowo obrazu do danej odpowiedzi. Tak więc wzrost danego tygodnia symbolizował jakiś obraz a spadek reprezentował inny obraz.
Zadaniem RV było dostarczyć opisu, który pozwoliłby rozpoznać dany obraz, typując tym samym właściwy wynik.
Metoda ta różni się znacząco od standardowego procesu Remote Viewing jaki zazwyczaj wykonujemy. W tej metodzie nie oczekuje się od RV super-dokładnego opisu obrazka. Wystarczy bowiem, że opis ma na tyle wspólnych cech, aby uznać, że RV opisał wrażenia związane z danym obrazem przepisanym do celu, wskazując tym samym na dany wyniki zmiany kursu walut. Dzięki temu sesje Remote Viewing mogły być też znacznie krótsze niż procedura przy dokładnym opisywaniu szczegółów celów jakie robimy w przypadku innych badań.

Wniosek z tego eksperymentu płynie taki, że nawet w przypadku bardzo słabych danych od RV – dzięki czasami wręcz bardzo dużej zdolności intuicyjnej, trafnej interpretacji – miałem wpływ na poprawienie wyniki końcowego. Stąd istnieje różnica pomiędzy wynikiem końcowym na poziomie prawie 70% a wynikami poszczególnych Remote Viewerów.
W przyszłości być może opracujemy jakiś nowy wariant metodologii klasyfikacji i oceny trafień poszczególnych RV, jednak na chwilę obecną eksperyment ten według mnie udowodnił, że oprócz danych dostarczanych przez Remote Viewerów – interpretator używający rozwiniętej intuicji oraz zdolny odczytywać subtelne niuanse przekazu informacji o od poszczególnych RV – jest również ważnym ogniwem w procesie pozyskiwania końcowych danych i ma znaczący wpływ na skuteczność tej metody przewidywania.

Eksperyment udowodnił także – możliwość przewidywania kursu walut metodą Remote Viewing. Wynik końcowy na poziomie 69,23% wychodzi bowiem daleko poza statystyczną przypadkowość poprawnych trafień.

Dodać także warto, że żaden z uczestników eksperymentu poza Taskerem – nie biorącym udział ani w sesjach ani w procesie interpretacji danych – czyli ani Remote Viewerzy ani Monitor/Interpretator – nie byli zaangażowani w interesowanie się graniem na giełdzie, śledzenie wyników czy inwestowaniem. Jako interpretator analizowałem dane z sesji, nie mając wiedzy, która pozwoliła by mi mieć jakieś przypuszczania lub oczekiwania jak w danym tygodniu zachowa się giełda. Taki brak wiedzy i zaangażowania w śledzenie faktycznych ruchów walut uważam za korzystne, gdyż uwalnia umysł od istnienie „logicznych” przypuszczeń jakie mogły by wpływać na wyniki eksperymentu.

Skoro tak duża trafność to ktoś zapyta – dlaczego eksperyment kończyć na 13 sesjach.
Po pierwsze przygotowujemy już plany na przyszłe eksperymenty tego typu. Jednak pula finansową do inwestycji była tym razem na tyle mała, że indywidualny zysk wahał się na poziomie kilkunastu dolarów w przypadku trafienia – co nie stanowiło dla grupy dużego motywatora finansowego, a uczestnicy eksperymentu są stale zaangażowani w inne projekty badawcze w Instytucie Remote Viewing.
W przypadku tego rodzaju inwestycji – bez operowania ogromnymi kwotami – różnica w zysku z tygodniowych wahań kryptowaluty jest stosunkowo niewielka.
Aktualnie poszukujemy lepszego obiektu inwestowania, lub zmian w naszej metodologii, która pozwoli osiągnąć wyższe zyski.

Dane eksperymentu zostały utrwalone za pomocą szyfrowanych sum kontrolnych w mediach cyfrowych, w razie potrzeby udowodnienia jego zaistnienia oraz przebiegu.

Jakub Qba Niegowski

ARTYKUŁY | BADANIA | EBOOK DO POBRANIA | SZKOLENIA REMOTE VIEWING | USŁUGA BADANIA REMOTE VIEWING | VIDEO

© Copyright Polski Instytut Remote Viewing 2020-2024

You cannot copy content of this page