Polski Instytut Remote Viewing

Remote Viewing w służbie Rozwoju Osobistego

Chyba największą zaletą szkolenia RV, poza przygotowaniem do odkrywania nieznanego, jest pozytywny wpływ na ogólny rozwój osobisty człowieka.

Wiele ćwiczeń związanych z trenowaniem percepcji jest w istocie ćwiczeniami uważności, spostrzegawczości oraz poszerzaniem percepcji także na co dzień. To ogromna zaleta, ponieważ uczestnicy uczą się tak naprawdę być uważnymi, dostrzegać więcej, a to dopiero początek.

Ponadto Remote Viewing trenuje asertywność oraz umiejętność obiektywnego podejścia z dystansem do wielu zagadnień. Trening RV daje osobie większą kontrolę i refleksję nad tym, jak postrzega świat i pozwala lepiej, z większym zrozumieniem w nim żyć.
Remote Viewing daje szerszą perspektywę i dzięki temu pozwala łatwiej rozwiązywać wiele problemów, zachowując asertywne, uważne podejście neutralnego obserwatora. To trening, który poszerza percepcję i świadomość oraz daje większą kontrolę nad swoim życiem.

Wiele dawnych szkół mistycznych, mających na pierwszym miejscu rozwój duchowy człowieka, jak i współczesne, bardziej psychologiczne podejście do rozwoju osobistego – zgodne są co do tego, że uważność, zdolność do świadomego bycia obecnym w danej chwili i dostrzeganie szerokiego spektrum informacji to podstawa.

Kiedy wchodzisz do danego pomieszczenia – jak wiele dowiadujesz się o obecnych w nim ludziach na podstawie pierwszego wrażenia? Kiedy spotykasz osobę i z nią rozmawiasz – czy zwracasz uwagę na pełny przekaz tego, co Ci komunikuje, czy też skupiasz się bardziej na sobie i swojej interpretacji bodźców, odbierając rozmowę nieco powierzchownie i tak, jak chcesz ją widzieć, nie zaś taką, jaka jest obiektywnie? To tylko niektóre z wielu przykładów, gdzie trening Remote Viewing jako pozytywny skutek uboczny wzmacnia także nasze zdolności świadomościowe, bycia uważnym i spostrzegawczym, a to w dzisiejszym świecie jest bardzo istotne i cenne.

Dobrze przeprowadzony trening Remote Viewing (piszę tu z własnego doświadczenia, a nie każdy nauczyciel RV kładzie nacisk na kwestie związane z samoświadomością) to także proces bardzo efektywnego samopoznania, które jest podstawą każdego rozwoju osobistego.
W trakcie treningu Remote Viewing uczysz się zauważać to, jak interpretujesz rzeczywistość, jakie elementy widzenia świata pochodzą z Twojej głowy, z Twojego wcześniejszego doświadczenia, wyobrażeń czy przypuszczeń, a jakie są obiektywnie docierającymi do Ciebie informacjami.
Ponadto wiedząc to, możesz z większym rozmysłem panować nad świadomym interpretowaniem informacji, kiedy potrafisz rozróżnić, co jest wewnętrzną nakładką umysłu, a co obiektywną informacją.
Poznajesz siebie. Stajesz się osobą zorientowaną co tego, co jest w Tobie, a dzięki temu możesz nad tym lepiej zapanować i mądrze korzystać z własnych zasobów.

Trening Remote Viewing polecam każdej osobie, dla której ważny jest rozwój osobisty i duchowy, gdyż w znacznym stopniu poszerza on samoświadomość oraz ogólną świadomość człowieka.

Jakub Qba Niegowski

ARTYKUŁY | BADANIA | EBOOK DO POBRANIA | SZKOLENIA REMOTE VIEWING | USŁUGA BADANIA REMOTE VIEWING | VIDEO

© Copyright Polski Instytut Remote Viewing 2020-2024

You cannot copy content of this page