Polski Instytut Remote Viewing

Twoje prawo do wiedzy o Wszechświecie, Twoje prawo do wiedzy o sobie

Nie można poznać siebie, nie poznając wszechświata. Nie można poznać wszechświata, nie poznając siebie.

Niektórzy ludzie mogą się zastanawiać – po co nam eksplorowanie innych planet, badanie istnienia cywilizacji pozaziemskich czy eksplorowanie innych wymiarów istnienia.
Jest to jednak rzecz niezbędna dla naszego rozwoju. Nie można w pełni poznać siebie, nie poznawszy otaczającego nas wszechświata. Wszystko jest bowiem połączone, zaś my jesteśmy częścią tej całości.

Jeśli nie znamy i nie rozumiemy tego, czego jesteśmy częścią, to nie znamy samych siebie.

Z kolei nie znając siebie i nie dążąc do samopoznania, z tego samego powodu owego połączenia z całością – nie możemy oczekiwać zrozumienia otaczającego nas wszechświata – jeśli pominiemy przyjrzenie się sobie samym i odkrycie, zrozumienie, jak działa nasza percepcja, jak interpretujemy rzeczywistość przez swój osobisty pryzmat itd.

Żyjemy w świecie, w którym wiele organizacji i instytucji celowo manipuluje informacjami, umyślnie ukrywając przed społeczeństwem prawdę o naszej przeszłości, historii, pochodzeniu oraz tym, co nadal ma wpływ na nas tu i teraz. W ten sposób ograniczane są nasze możliwości, bo nie rozumiejąc świata, w którym jesteśmy umiejscowieni, nie mając pełnego obrazu na jego temat – jesteśmy jak więzień jaskini Platona, obserwujący cienie na ścianie i myślący, że ma oto do czynienia z prawdziwą rzeczywistością i pełnią tego, czym jest świat. Dopóki nie zrozumiemy, że poza tymi cieniami jest coś więcej i nie zwrócimy swojego wzroku ku szerszej prawdzie o rzeczywistości – nie możemy liczyć na to, że nasz rozwój będzie czymś więcej niż udziałem w teatrzyku cieni na ścianie.

Dziś nie możemy mieć pełnego zaufania do mediów, których zadaniem powinno być przekazywanie rzetelnych informacji. Nie możemy mieć zaufania także do tego, że np. politycy powiedzą nam całą prawdę o tym, jak jest. Także wielkie religie mają swój udział w manipulowaniu i ograniczeniu dostępu do wiedzy o prawdziwej rzeczywistości. Nie ma zewnętrznie takich źródeł, których możemy być pewni.
Właśnie po to, aby się rozwijać, musimy być zdolni do samodzielnego sprawdzania i pozyskiwania wiedzy o rzeczywistości.

Pomyśl – czy nasi politycy są tymi, którym powierzylibyśmy kontakt z cywilizacjami pozaziemskimi w naszym imieniu? Czy to politycy mieliby być naszymi reprezentantami w kontakcie z wszechświatem? To oni mieliby decydować? A może przedstawiciele największych religii?

Nikt nie ma prawa nas zastępować w kontakcie z wszechświatem. To możliwość i prawo każdego z nas. To my sami możemy eksplorować i zdobywać wiedzę. Poznawać i weryfikować rzeczy samodzielnie i w grupach podobnych nam osób.
Do tego wyśmienicie nadaje się właśnie Remote Viewing, dzięki położeniu nacisku na eksplorację przy zachowaniu neutralności, weryfikacji zdobywanej wiedzy oraz odpowiedniemu przygotowaniu do zrozumienia swojego doświadczenia.

Nie pozwól, by to inni mówili Ci, jak jest, podczas gdy Ty nie możesz tego sprawdzić i masz się według nich zdawać na ślepe zaufanie, że przekazują Ci informacje dobre dla Ciebie i prawdziwe.

Poza manipulacją płynącą z mediów głównego nurtu widzę dziś w internecie również masę miejsc, które mówią rzekomo o różnych metafizycznych tematach czy kontaktach z innymi cywilizacjami, rozpędzających się w opowieściach, a niemających faktycznie żadnej wiedzy na dany temat, jedynie powtarzając zasłyszane historie (od osób, które również je tylko powtarzały) i często dodatkowo koloryzując, by robić większe wrażenie.
Jednak co nam pozostaje, jeśli interesuje nas dany temat – posłuchać i uwierzyć lub nie?

Otóż możemy znacznie więcej – możemy w ramach Remote Viewing weryfikować takie relacje. Możemy badać ogrom bardzo ważnych dla naszego rozwoju zagadnień i stać się wolnymi od konieczności ślepej wiary na rzecz własnego, empirycznego doświadczenia.

Możesz tak wiele odkryć i tak wiele osiągnąć. W Twoich rękach jest to, czy skorzystasz ze swojego prawa do odkrywania wszechświata i lepszego zrozumienia siebie, czy zdasz się na to, co propagują media.

Jakub Qba Niegowski

ARTYKUŁY | BADANIA | EBOOK DO POBRANIA | SZKOLENIA REMOTE VIEWING | USŁUGA BADANIA REMOTE VIEWING | VIDEO

© Copyright Polski Instytut Remote Viewing 2020-2024

You cannot copy content of this page