Zalety działania w grupie

Zajęcia z Remote Viewing jakie prowadzę mają potężną zaletę. Dzięki działaniu w grupie, możemy szybko weryfikować z niezależnych źródeł pozyskiwane informacje, oraz analizować swoje doświadczania w szerszej perspektywie.

Początkowo Remote Viewing było używanie przez wywiad w sesjach 1 na 1 czyli Remote Viewer i osoba Monitorująca. Już wtedy jednak takich sesji przeprowadzano zazwyczaj kilka, z rożnymi RV, aby sprawdzić czy ich relacje będą spójne.
Dziś dzięki istnieniu internetu Remote Viewing ma możliwość rozwinąć skrzydła i osiągać nowy poziom swojej skuteczności, nawet wtedy kiedy nie mamy możliwości spotykania się fizycznie razem.
W rzeczywistości brak fizycznego kontaktu jest wręcz plusem, gdyż pozwala się skupić na danych pozyskiwanych w czasie trwania sesji, bez czynnika fizycznej interakcji, która mogła by dodatkowo wpływać na wyniki badań.

W swoich badaniach opracowałem metodę działania z Remote Viewing, która od lat wspaniale się sprawdza w moich sesjach ze studentami. Działając w małych grupach około 5-7 osobowych, mam możliwość podczas trwania sesji szybkiej interakcji z poszczególnymi RV, którzy jednocześnie w trakcie trwania sesji nie mają ze sobą kontaktu. W ten sposób po około 30 minutowej sesji mamy relacje z 5-7 niezależnych perspektyw, osób, które w trakcie badania nie wiedzą co jest przedmiotem badania.

Sesje RV odbywają się jedynie przy pomocy komunikacji tekstowej aby maksymalnie ograniczyć np. możliwość wypływu mową ciała czy tonu głosu.
Po zakończeniu sesji spotykamy się w formie wideokonferencji aby wspólnie omówić i podsumować wyniki sesji.
Jest to wspinała interakcja i wnosi kolejną warstwę wiedzy i zrozumienia, kiedy już członkowie zespołu RV wiedzą co było obiektem badania i mogą dzięki temu też lepiej zrozumieć jak działa ich własna percepcja, jakie mają predyspozycje i w jaki sposób postrzegają dane zagadnienia.
W ten sposób gromadzimy fenomenalny materiał badawczy z sesji.

Ponadto o ile samodzielnie można rozwijać swoje zdolności percepcji pozazmysłowej, to zawsze pozostaje niepewność co do tego, czy to co widzimy, czy czujemy jest obiektywnie istniejącym zjawiskiem czy też jest wytworem naszej wyobraźni. W grupie Remote Viewing, wśród podobnych sobie osób, można łatwo weryfikować swoje odczucia i szybciej dzięki temu opanować własne zdolności skutecznej percepcji pozazmysłowej.

I oczywiście, czynnik towarzyski. Takiej satysfakcji, jak działanie wśród fantastycznych osób, o zbieżnych zainteresowaniach, nie daje żadna samotna droga.
Jako nauczyciel powiem, że fakt, iż spotykam prowadząc zajęcia tak fenomenalnych ludzi i mam okazję pomóc im w odkrywaniu i lepszym rozumieniu siebie samych – jest dla mnie powodem wielkiej radości. W grupach Remote Viewing spotyka się osoby inteligentne, o otwartym umyśle, chcące faktycznie działać i coś osiągnąć. To fantastyczna kombinacja i esencja tego co nazywam prawdziwym rozwojem!
Jest to wspólna wielka przygoda, która jednocześnie uczy i rozwija uczestników.

Jakub Qba Niegowski